การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางปะกง
 
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ไนโตรเจนไดออกไซด์
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
ฝุ่นละอองรวม
ฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
เฉลี่ย 1 ชม.
PPB
AQI เฉลี่ย 1 ชม.
PPB
AQI เฉลี่ย 24 ชม.
มคก./ลบ.ม.
AQI เฉลี่ย 24 ชม.
มคก./ลบ.ม.
เฉลี่ย 24 ชม.
มคก./ลบ.ม.
AQI
สถานีวัดบางผึ้ง2024-02-25 06:00:00
2 9 19 42 - -
สถานีวัดบางแสม2024-02-25 06:00:00
6 12 30 36 16
สถานีวัดล่าง2024-02-25 06:00:00
5 6 25 33 - -
สถานีโรงเรียนคลองพานทอง2024-02-25 06:00:00
3 9 28 34 - -
ค่ามาตรฐาน 300 PPB 170 PPB 120 มคก./ลบ.ม. 330 มคก./ลบ.ม. 37.5 มคก./ลบ.ม.
สงวนสิทธิ์ ©2024 การใช้งาน โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางปะกง  
คำอธิบาย
สัญลักษณ์ความหมาย
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพปานกลาง
เฝ้าระวัง
อันตราย
ตำแหน่งที่ตั้งสถานี
ทิศทางลม
ปริมาณฝนมาก
ปริมาณฝนปานกลาง
ปริมาณฝนน้อย
ไม่มีฝน
Maintenance